0
 Krystallhealing er en spennende healingform.

Energifeltet hos kvartskrystaller kalles piezo-elektrisitet,-dvs. de kan lagre, -huske, -en elektrisk ladning. Krystaller kan også godt lages ad kunstig vei i laboratorier. De utnyttes til komponenter i dagens elektronikkindustri. Krystaller lagrer og leder energi. De kan også omdanne energi fra en form(dimensjon) til en annen. KVARTSKRYSTALLER ABSORBERER BÅDE MAGNETISME FRA JORDENS KJERNE OG STRÅLING FRA SOLEN, og tilbakesender denne energi. Krystaller gir gjenlyd i den menneskelige aura.(som er utstrålingen fra de åndelige legemer ,-særlig det eteriske legeme .-R.Ø.anm). Resonansen oppstår raskt når en krystall holdes i hånden. Energien fra krystaller gjennomtrenger all materie, inkl. legemets celler. Krystallenes evne til å avstemmes til den menneskelige aura, gjør den til et velegnet healing-verktøy. Også fargevisualiseringer overføres via krystallen. Når du begynner å arbeide med krystaller vil du oppleve at de inneholder potensiale for store krefter. Den hjelper deg til kontakt med ditt høyere selv. (referat  fra boken Krystallhealing av Phyllis Galde)

Krystallkraft forsterker universelle krefter som kan brukes til å forvandle, akkumulere og sende psykiske og materielle energier. Les mer om krystallkraft i boken CRYSTAL POWER av Michael G. Smith. Den inneholder anvisning på hvordan man kan bygge krystallapparater til healing, energi-avsendelse og kommunikasjon med andre verdener,-til reiser gjennom tid og rom (astral-planet) og mer.
KRYSTALL-ENERGI.

Krystallkraft forsterker universelle krefter som kan brukes til å forvandle, akkumulere og sende psykiske og materielle energier. Les mer om krystallkraft i boken CRYSTAL POWER av Michael G. Smith. Den inneholder anvisning på hvordan man kan bygge krystallapparater til healing, energi-avsendelse og kommunikasjon med andre verdener,-til reiser gjennom tid og rom (astral-planet) og mer.

ATLANTISK KRAFT -STAV.

Benyttes til healing hvor energi fra staven kan brukes til å fjerne blokkeringer i det bio-magnetiske felt.(astral-l.)Selv dyr kan heales med denne. Den er enkel i konstruksjon og bruk,-ja energien her er gratis! Den består av et kobberrør, med et kobberlokk i ene enden. og en kvartskrystall i andre enden,-ca.18-25 mm i diam. Staven er fra 40-80 mm lang. Den må isoleres på yttersiden med f.eks. lær eller plast. Den kan også lages med krystaller i begge endene. Kobber-røret virker som en energi -akkumulator. Krystallen oppsamler en energistråle. Den aktiviseres med tankekraft. Send en blå-hvit stråle inn i krystallen, og rett den mot det blokkerte organ/sted. Denne påvirker energi og stoff på et sub-atomart plan, og påstås her å kunne omdanne gifter og kjemikalier. De naturlige omdannelsesprosesser eller nedbrytningspr. speedes opp av denne krystallkraft.

 

KRYSTALL-KRAFT-STAVEN.

Denne er en lineær partikkel-akselrator! Den er en 30 cm lang strålegenerator. Når bevisstheten øker vil apparatene kunne lages enklere, og dette er gjeldene for krystallapparatene, som arbeider etter kosmisk lov om harmoni.

 

ATLANTISK KRYSTALL-HODEBÅND.

Det består av et kobberbånd med en sølvskive og en klar/ren krystall på toppen av sølvskiven. Les mer om denne i boken CRYSTAL POWER (som selges fra forlaget Llewllyn pulications, p.o.box 6438-360, 3st.paul,MN 55164-0383 USA). Kvartskrystallen og dens forbindelse til kobberbåndet og sølvskiven, virker som en kondensator som kan lagre energi, og en -omdanner (forvandler), som kan forandre energiens form eller frekvens. Tanker og -bilder forandres til stråler som kan avsendes meget fjernt. Etter samme prinsipp som radio og fjernsyn, men altså mye enklere. Innretningen forøker de mentale bilder,-ja øker alle tanker og følelser inne i deg.

KRYSTALINSK ROM-TID KOMMUNIKASJONS GENERATOR.

Beregnet for grupper. Midt i sirkelen, på et teppe,-ligger en skinnende kopper -skive, omtrent 30 cm. i diam. I skivens senter står en stor kvarts -krystall,-nesten 18 cm høy og 10 cm i diam.-montert i en rund koppersylinder som en kopp. Menneskene sitter stille forbundet til hverandre , ved å holde hendene sammen i ring og visualisere en blå-hvit lysvarde som utstrømmer fra toppen av krystallen og stråler ut i rommet. Hensikten er å kommunisere med stjernemennesker. Det påstås også her at den kan programmeres til å danne et blåhvitt beskyttende felt rundt ditt hjem. En dobbelt-klar krystall (i begge ender),kan brukes som energiskjold mot mikro-og radiobølger, stråling fra rummet, mm. Den er en oppsamler og avsender av energi. Den vil lagre og forandre en type av energi til en annen. -Ved å holde en slik dobbelkrystall tett ved kroppen over en tidsperiode, vil den inntune seg på deg/din bevissthet og ditt biomagnetiske felt. * Vi lever i en verden i kaos, og når dette øker enda mer, vil sub-atomare maskiner fungere uavhengig av dette kaos. Bruk av krystaller vil bli mer vanlig og nødvendig. Det er en gratis hjelp fra våre venner i mineralriket som her tilbys.!!

 

KRYSTALLER TIL ÅNDELIG UTVIKLING.

Kvartskrystaller er et verktøy til å kanalisere ditt høyere jeg inn i din dagsbevisthet. Vår fysiske kropp består for en stor del av silisium som er oppbrukt. Husk at kvartskrystaller er oppbygget av siliciumdioxyd. Silisium fordeler energikreftene i kroppen, slik at kundalini-energien kan heve seg rolig og sikkert, og åpne det tredje øye. Den nye tids mennesker vil trenge mer silisium i kroppen ,og særlig sandkrystaller i pineal-kjertelen, for bedre å forstå kommunikasjon med LYSKREFTENE. Meditasjon og bønn skaper sterke stråler av hvitt lys, og dette er som føde for sjelen. Dette hvite lys stimulerer pineal-kjertelen og silicium-krystallene i den. HOLD EN KRYSTALL I VENSTRE HÅND,- og dette vil stimulere frekvensen og energiene i pineal-kjertelen,(3.øye). En liten krystall som er tapet over det 3. øye under meditasjon, er en sterk opplader. Silisiumet i kroppen utgjør krystaller, og silisium i kroppsvevet binder cellene sammen.- Utgjør også en viktig del av hjernen, pineal-kjertelen og omr. ved det 3.¢ye ,som er "fylt med støvkrystaller."

En vanlig person er som en vandrende antenne, som er ute av inntuning/ujustert. Du kan fininnstille din antenne,-kropp og blodstrøm ,-slik du stemmer et musikk-instrument,-ved å bruke energien fra krystaller. Når du fokuserer på en kvartskrystall i meditasjon eller gjør en krystall-kule-skue, stimulerer det pineal-krystallene. Dette utvikler igjen clairvoyance og klarhørsel etc. Klarhørsel kan stimuleres ved å holde en krystall i hånden, og mens du chanter,-fokuserer du på krystallen .BE ALLTID OM BESKYTTELSE FRA LYSKREFTENE FØRST.

I de store innvielses-templer , var et hemmelig passord innkodet i kvartskrystaller. Personen som skulle innvies måtte være istand til å oppfatte passordet clairvoyant, fra en skytsengel/ånd, før de kunne entre tempelet. Den rette vibrasjon eller lyd ville automatisk åpne tempelporten. KRYSTALLER OG PYRAMIDER Bittesmå krystaller utformet som pyramider flyter rundt i blodstrømmen og bærer den individuelle sjels DNA-kode. Over hele universet er pyramiden kjent som en grunnleggende geometrisk form for stoff og bevissthet. Hydrogen inneholder pyramide-enheter, og all materie er bygd opp av hydrogen Den store pyramide i Egypt symboliserer innfallsporten til Jorden, gjennom hvilke vi vil oppnå høyere stadier i evolusjonen. Pyramiden er bygd på et gitter-knute-punkt, og pyramider og krystaller kan fokusere energier på disse linjer. Det er også energipyramider på andre av planetene i solsystemet.( det er fotogr. flere på Mars av Marssondene.)

 

KRYSTALL-LÆRING.

Krystaller kan overføre informasjon holografisk,-helhetlig. Dette i motsetning til en computer som kun lagrer og gjengir informasjon bit for bit. På Atlantis ble krystaller brukt til å lagre informasjon . (opplysningene her er helt i tråd med boken EN NY TIDSALDERS FØDSEL (kr. 175 -fra Polaris, tlf. 62 58 08 86) som har mer utfyllende opplysninger om dette.) Gamle vitenskapsmenn og synske kunne mentalt lagre sine bilder inn i krystaller. Senere kunne de hentes frem . Krystallcomputere kan inneholde enorme mengder med bilder, som senere må tolkes fra hjernens venstre del verbalt.

 

FREMTIDIG BRUK AV KRYSTALLER.

Det blir sagt at det finnes 12 krystallinske kommunikasjonsfelt på Jorden. Disse vil bli oppdaget i underjordiske tunneler hvor krystallenergi tidligere ble tilpasset vitenskapelig teknologi. Dette krystallnett er et system av kanaler som sammenkoples med krystallinske strukturer for bildeoverføring og informasjon. Det finnes kart over dette nett som enda ikke kan forstås, men som VIL bil brukt(senere-) som koordinasjonspunkter til flere komm.felt med det levende LYS i Universet. Disse 12 nett virker som fokus-punkter for overføring av partikler som går raskere enn lyset. Krystall-komm. er istand til å gå raskere eller utenfor det elektromagnetiske spektrum, ved aktivering av de rette 12 krystallinske kammere som er innebygget i Jordens struktur. Fremtidige astronomer vil kunne bruke krystaller til å avbøye lysbølgene til bruk for universell kommunikasjon.

Pyramidens symbolikk: -Pyramiden sett fra siden er en trekant,-symboliserende dem guddommelige tre-enighet(Jeget-skape-evnen og det skapte). Og sett ovenfra har den 4 sider, som symboliserer de 4 elementer jord- ild-luft og vann.

KRYSTALLER I HEALING.

Likeledes som laseren, utstråler krystaller energi i en logisk , høy konsentrert form, og energien kan styres med brukerens vilje-konsentresjon. Når healere innstiller deres bevissthet i kjærlighet med en krystall , blir de ett med den HELHETLIGE bevissthet, som har avtegnet sin bevissthet i krystallens presise geometriske struktur.

 • HEALINGMETODE 1

  Prøv å inntune deg med krystallens energifelt, ved å tenke harmoni og kjærlighet inn mot krystallen, og slik blir i resonans med den .Når du føler at krystallen er ladet, forsøk å føle, -scanne inn ubalanser i kroppen der healende energier bør rettes. Et godt fokuspunkt er hjerte -chakraet. Krystallen vil fokusere kjærl.kreftene fra healerens hj.ch. Når k. brukes med kjærlighet, vil den samle energiene i bevistheten, -altså kjærlighets-energiene, og innpasse disse til pasientens livsenergier. Forsøk å skru av det rasjonelle sinn , og slik fokusere den høyre hjernehalvdel."lytt på din intuisjon." Prøv å oppnå meditativ bev. før inntuningen starter. Krystallens størrelse betyr ikke noe.

 • HEALINGMETODE 2

  Dette går ut på å plassere k.i pasientens 7 ch.punkter. videre/alt. å plassere en krystall der det er smerter. Eller å rotere rundt smertestedet i en sirkelbevegelse med klokka. Rist k. iblant for å frigjøre uønskede vibr.

 • SOM BIOFEEDBACK VERKTØY

  Krystaller .kan brukes både til kreativ visualisering , positiv sinnspregning og også kroppspåvirkning. Hvis du føler deg kald, hold en k. i din v.hånd og trekk inn varme. Pust dypt og trekk inn varmen som Rød farge gjennom kroppens venstre side, og la den gå i en kretsløp-bane gjennom kroppen til den frigjøres i den høyre side og ledes ned i Jorden. Fortsett med dette til du føler deg varm. Generelt vil k. i v.hånd brukes til å motta energi, mens h. brukes til avsendelse. K. kan trekke ut smerte nesten magisk. En metode er å holde en krystall i den venstre hånd mens du føler energi-polariteten som bygges opp i den. Så kan høyre hånd plasseres over smertestedet og holdes der. Smerten vil da vanligvis forsvinne innen en halv time. Man kan også holde k. mellom to fingre, og visualisere at den trekker smerten ut.

 • VALG AV KRYSTALL

  Ikke to krystaller er like, de er som snø-krystaller,-dvs,individuelle. Føl deg frem ved å holde den mot håndflaten. Den skal kjennes levende i hånden, -god å holde i. En krystall liten som en fingernegl kan være meget effektiv. Metode til krystallrensing: -hold den i rennende kaldt vann, eller visualiser at den skylles av Niagara-fallene, eller av rent lys. Sollys renser dem også. Når du dypper din krystall i vann, så velsign vannet!! Husk at dine tanker påvirker stoffet på mikro- eller atomart nivå,-hele Universet er manifestert tanke!!

 • KRYSTALLER BRUKT I MEDITASJON

  De kan være til god hjelp i meditasjon, da de hjelper å inntune på det høyere selv. Ta en renset krystall og la den ved å sentrere deg selv, og hold krystallen til det tredje øye. Programmer den med hensikt, det du ønsker å motta. Du kan lade din krystall ved å fokusere dine ønsker inn i den lysende perfekthet av krystallen. Når energi passerer gjennom en kvartskrystall blir den harmonisert, og det oppstår en naturlig balanse. Selv om krystallens bruker ikke er i balanse ,vil krystallen forsøke å gjenbalansere alle energier som en person sender gjennom en krystall. Det er en naturlig tendens i mineralriket til å skape en perfekt balanse og harmoni. Dette er logisk i kraft av at mineralene er overskuddsenergi fra det høyeste åndelige rike, -det som Martinus kaller salighetsriket,-fordi vesenene her opplever saligheten i kulminasjon ved å oppleve alle opplevelser som "gullkopier" av de engang så lidelsesfulle erfaringer i dyreriket og de øvrige opplevelser i kretsløpet.)r.ø.-anm. Krystallen kan brukes til fokuserings-verktøy, for å nå en stille, meditativ tilstand. Denne forandrede tilstand av bevisthet, tillater deg å dvele dypt i lagret materiale av din underbevisthet, -for slik å finne svar på spørsmål eller å oppnå informasjon. Slik kan du også opptrene følsomheten til å fornemme eteriske vibrasjoner, slik at du kan se fremtiden eller fortiden. (stoffet ref. her er ukritisk oversatt av r.ø. - endel løsninger virker noe lettvinte eller billige , men man må selv ta stilling!)

Av Phyllis Galde

 
Krystaller benyttes ofte i forbindelse med healing, for å forsterke effekten, ved å lede ønsket energi dit den behøves. Krystaller har, grunnet sin repeterende molekylstruktur, evnen til å lagre, kanalisere og konsentrere energi.
 
Energien som gis av den universelle livskraft er healende, og stimulerer og balanserer kroppens celler. Ved mottak av riktig healende energi, vil dette stabilisere og harmonisere de områder som har kommet i utakt.

 

Agat er en meget finkornet variant av kvarts (Kalsedon) oppkalt etter elven Achates på Sicilia. Den er dannet ved en utkrystallisering i et hulrom i fjellet gjennom titusener av år. Naturlige variasjoner fører da til en lagvis gjennomfylling av hulrommet, ofte med forskjellige farger. Agat har vært brukt som amulett lenge, den skulle bl.a. hjelpe mot tørsten. En munk i middelalderen mente til og med at han skulle få et skip til å seile i luften ved hjelp av agater.

 

 

 
Fremmer selvtillit og selvrespekt. Styrker og beskytter. Gir mot og
handlekraft. God for hjertet. Gir seighet, utholdenhet, evne til å tilpasse seg, styrker gavmildhet, løsner opp negative følelser, styrker kjærlighetsfylte følelser, lindrer sorg og savn. Stabilisering og balanse, øker selvfølelsen. Fremmer indre ro.
Den kan øke konsentrasjonen, og sammen med klare krystaller kan den stimulere minner. Den stabiliserer auraen og fjerner negative energier. Plassert på hjertet så fjerner den følelsesmessige sykdommer som gjør at man ikke aksepterer kjærlighet. Plassert på magen, eller ved å benytte den som drikkeessens, stimulerer den fordøyelses prosessen. Den healer øyne, mage og livmor. Den kan rense lymfesystem og bukspyttkjertelen. Styrker blodkarene og hjelper mot hudproblemer.

Posisjon: Man kan holde den eller plassere den på det riktige plassen på kroppen.
Kan slipes og poleres og nyttes til smykker. Svart- og hvitstripet agat kalles onyks.
 
Akvamarin:

Havgrønn til dypblå krystalll av edelsteinskvalitet. Fargen skyldes scandium.
Mineralet er en varietet av mineralet beryll. Viktigste forekomster i Brasil, Madagaskar, Sør-Afrika, USA. Finnes også i Norge ved pegmatittforekomstene på sørlandet og i hulrom i granitt i Drammen. Akvamarin brukes også som betegne

Havgrønn til dypblå krystalll av edelsteinskvalitet. Fargen skyldes scandium.
Mineralet er en varietet av mineralet beryll. Viktigste forekomster i Brasil, Madagaskar, Sør-Afrika, USA. Finnes også i Norge ved pegmatittforekomstene på sørlandet og i hulrom i granitt i Drammen. Akvamarin brukes også som betegnelse på en grønnblå farge på andre mineraler enn beryll.
Fremmer glede, humør, latter, healing under alle former. Gir ro, letthet, munterhet og mot. Den er åpnende, skaper overblikk og gir grobunn for alle former for kommunikasjon. Den har en lett og meget ren og fin energi.
I gamle dager ble den brukt av seilere som en talisman mot drukning.
Den hjelper mot hovne mandler og sår hals. Den styrker organene , lever, milt og nyrene. Hjelper tenner, kjeve, øyne, hals og mage. Den skjerper intuisjon og åpner for clairvoyance. Det er en vidunderlig stein for meditasjon. Hjelper mot høysnue. Nedbryter selvdestruktive barrierer. Representerer det logiske, overskuelige og begripelige. Også god mot hudsykdommer, hodepine og mot fordøyelsesproblemer. Akvamarin og rosenkvarts fremmer hverandres kvaliteter. Akvamarin er en blid og humoristisk stein. Mange mennesker med allergi melder at steinen hjelper imot dette.
 

Aleksandritt: Disse finnes fargeløse, transparente, gule, brune, lyserød og blå. Det spesielle er at den er grønnlig i dagslys og rødlig i lampelys. De stammer som oftest fra USA, Mexico, Brasil, Uranbergene, Sibir, Pakistan, Japan, Burma, Sri Lanka, India, Nigeria og Afrika. Alexandritt er en varietet av Krysoberyll. Deres egenskaper er først og fremst lojalitet og sannhet. Den bringer lykke, glede og

Disse finnes fargeløse, transparente, gule, brune, lyserød og blå. Det spesielle er at den er grønnlig i dagslys og rødlig i lampelys. De stammer som oftest fra USA, Mexico, Brasil, Uranbergene, Sibir, Pakistan, Japan, Burma, Sri Lanka, India, Nigeria og Afrika. Alexandritt er en varietet av Krysoberyll. Deres egenskaper er først og fremst lojalitet og sannhet. Den bringer lykke, glede og overraskelser. Den forhindrer at den som bærer steinen, blir påvirket av andre menneskers negative energi. Den lager et bånd mellom personens spirituelle krefter og hans tanke og følelser. Ved å gjøre dette så fremmer den personenes spirituelle bevissthet. Den er god for nye begynnelser, som hvis du flytter inn i et nytt hjem, begynner i ny jobb etc. Siden den symboliserer gjenfødelse. Bygger opp igjen selvrespekt. Den lar bæreren ta et dypt pust og får energi før personen går fremover. Hjelper nevesystem ,milt, bukspyttkjertel og mannlige forplantnings organer. Fjerner spente muskler i nakken .Noen som bruker denne stein i healing sier at den hjelper mot leukemi og sykdommer assosiert med sirkulasjons systemet og blodceller.
 

Aventurin: Navnet kommer fra Italia ”par aventura” som betyr tilfeldighet. Italia har lenge vært kjent for sin glassmosaikk, og å lage råglasset til mosaikken var en kunstart. Ved en tilfeldighet kom en til å ha kobberspon i glassmelten og den fikk en flott indre refleks. Dette kan sammenlignes med metallic lakk til biler eller perlemor skimmer i neglelakk. Altså så reflekterende flak.
Slike små flak f

Navnet kommer fra Italia ”par aventura” som betyr tilfeldighet. Italia har lenge vært kjent for sin glassmosaikk, og å lage råglasset til mosaikken var en kunstart. Ved en tilfeldighet kom en til å ha kobberspon i glassmelten og den fikk en flott indre refleks. Dette kan sammenlignes med metallic lakk til biler eller perlemor skimmer i neglelakk. Altså så reflekterende flak.
Slike små flak finnes i aventurin. Det er spon av hematitt som lager disse kornene/flakene.
Aventurin beskytter hjertechakra. Balanserer blodtrykk. Senker kolesterol. Forebygger hjerteattakk. Letter migrene. Som essens så letter den hudproblemer.

Grønn Aventurin
Er den varianten som har ord på seg for å være "poteten" blant aventurinvariantene, siden den sies å kunne brukes til det meste innen fysisk healing. Likevel mener mange den er særlig knyttet til hjertechakra. Grønn aventurin kalles også eventyrsteinen (adventurine på engelsk...), og er en gledesstein som bringer overflod - på alle plan. Den kan gjøre livet litt mer spennende, og er visst også fin som meditasjonsstein. Hjerte og hud har godt av vibrasjonene fra grønn aventurin.

Aventurin blir generelt ansett som en universalstein for healing. Den er også tillagt evnen til å fremme velvære, øke kreativitet og originalitet hos bæreren. Den blir kalt Merkurs "øyenstein" fordi den er kjent for sin evne til å fremme oppfattelsesevne samt styrke synet. Aventurinen ble fra gammelt av "oppdaget" av Tibetanerne, som brukte aventurin som øyne i hellige statuer, og således symboliserte den forsterkningen av guddommelige krefter.
Den som bærer aventurin, skal visst også bli lettere på foten og mer våken for inntrykk, i tillegg til å mestre sosial omgang uten besvær.

Den bringer ting tilbake til kontroll. Styrker følsomhet, hjelper til å få det godt. Reduserer egne begrensninger, stress, bekymringer og angst. Styrker fantasi. Lykkestein.
Chakra:4

 
Bergkrystall: Store velutviklede klare stykker av kvarts blir kalt bergkrystall. Bergkrystall har fått sitt navn etter det greske ordet krystallos, som betyr is. Grekerne trodde, at den fargeløse kvartsen var is, som var frosset av gudene og aldri ville tine. Bergkrystaller finnes i hele verden, og er faktisk den hyp (klar Kvarts) Store velutviklede klare stykker av kvarts blir kalt bergkrystall. Bergkrystall har fått sitt navn etter det greske ordet krystallos, som betyr is. Grekerne trodde, at den fargeløse kvartsen var is, som var frosset av gudene og aldri ville tine. Bergkrystaller finnes i hele verden, og er faktisk den hyppigst forekommende mineralet på jordens overflate. De beste krystallene finnes i de sveitsiske og franske alper, men den viktigste lokaliteten er Brasil.

Bergkrystallen symboliserer menneskets vekst, sannhet, visdom, overblikk og harmoni. Skaper energi og åpner opp for det gode og positive. Stimulerer våre intuitive evner og avbalanserer yin og yang. Den inneholder alle regnbuens farger derfor er dens virkning så mangesidet, og den kalles derfor for "steinen over alle steiner".

Tilhører stjernetegnene Tyren, Steinbukken, Løven og Tvillingene

Styrker følelsesmessig balanse og intuisjon. Lysbærer, forbedrer kontakt med spirituelle områder. Gir beskyttelse. God meditasjonsstein. Gode healingegenskaper. Styrker kroppens krystallegenskaper. Bergkrystallen forsterker også effekten av andre krystaller.
Chakra; alle
 
 

 
Citrin er en gulfarget klar kvarts. Det er ørsmå mengder jern i kvartsen som forårsaker den gule fargen. I naturen er citrin meget sjelden i god kvalitet og den er derfor meget verdifull. I Asia har man fra gammelt av satt gule steiner, som citrin, i forbindelse med opphøyet ro, klokskap og besindighet;


"Eksamensstein".
Citrin er en gulfarget klar kvarts. Det er ørsmå mengder jern i kvartsen som forårsaker den gule fargen. I naturen er citrin meget sjelden i god kvalitet og den er derfor meget verdifull. I Asia har man fra gammelt av satt gule steiner, som citrin, i forbindelse med opphøyet ro, klokskap og besindighet; de buddhistiske munkene går kledd i gult. Man fant tidlig ut at ved å varmebehandle ametyst skiftet den farge til gult. Nesten all citrin som selges i dag er varmebehandlet ametyst fra Brasil.
Virker avstressende, gir overblikk og fremmer evnen til at være realistisk. Den har en god evne til å avspenne og løsne kroppen og gjøre hodet klart. Man får overblikk, energi og ideer med Citrin, derfor er den en god eksamens- og gledesstein. Setter oss i stand til å få kontakt med vår indre styrke, og gir større tilfredshet og selvtillit. Den avstressende effekten fjerner unødig støy i hodet og bringer oss nærmere målet vi har satt oss. God ved luftveisbesvær, stress og nervøsitet. Også god når man skal slutte å røyke.
Den er en av de få steinene som ikke trenger rensing. Denne er også god å ha i kassaapparatet. For å tiltrekke seg omsetning. Gjør at man blir mindre sensitiv, spesielt mot kritikk, og oppfordrer til konstruktiv kritikk. Hjelper deg å se optimistisk på fremtiden. Den stimulerer fordøyelsen, milt og bukspyttkjertel. Den jobber mot infeksjoner i nyene og blæren, hjelper mot øyeproblemer. Øker blodsirkulasjonen. Som essens så er den bra for menstruelle problemer og overgangsalder slik som hetetokter, balanserer hormonene og lindrer tretthet.
Brent ametyst blir solgt som citrin, men den har langt fra den samme effekten som en ekte.
 
 
 
Englesmykke i svart turmalin
kr 269,00 kr 349,00
Englesmykke i svart turmalin
Englesmykke i svart turmalin, ekte sølv og kirurgisk stål. Håndlaget av Cathrine-Devida for healing, beskyttelse og spiritualitet. Cathrine-Devida er sertifisert krystallhealer Sort turmalin er en kraftig stein for beskyttelse mot negativ energi av alle slag. Den gir deg også en åndelig forankring og...
Detaljer
Tilbud
Pages
http://www.stensmykker.com/index.aspx?pageid=63958&clear=1/sitemap.aspx?shopkeeper=6856