0
kr 600,00 включаючи податок
Kundalini Reiki. Fra Grunnkurs til Master
Код товару: kurs
Стан товару: New

Det vil bli sendt en manual til deg som du skal lese. Så utfører vi innvielsen av deg, på et tidspunkt vi avtaler sammen på mail. På dette tidspunktet er det flott om du kan slappe av, og bare ta i mot energien. Innvielsen blir gjort som fjernhealing.
 
Kundalini er et sanskrit ord for den kraftige kreative kraften, som ligger sovende i bunnen av ryggraden. 

I Usui systemet kommer den universelle livsenergien inn i kroppen gjennom krone chakra. 

Kurset inneholder flere praktiske elementer, som har en rensende effekt og utløser interne prosesser. Du kan føle utrenskningene mer eller mindre i noen få dager / uker etter kurset

I Kundalini Ki kommer energien inn i kroppen gjennom rotchakraet. Dette systemet bruker jordens energi (også kjent som "Kundalini Fire '). Energien går langs hovedenergikanalen, før den avslutter sitt arbeid gjennom kronechakraet. Med en åpen Kundalini kraft, vil du få en fullstendig rensing av chakraene og energikanalene dine.
Etter å ha
vekket Kundalinikraften, vil dine evner til å være kanal for heqaling, være kraftig forbedret. Videre fungerer denne unike kombinasjonen av Kundalini Ki, og Reiki energi helt fantastisk. Den jobber på å fremme åndelig helbredelse, og åndelig utvikling, mot opplysning.

Kundalini Ki er en sikker og skånsom måte å vekke Kundalini kraften på. Kundalinikraften er den viktigste energikanalen, som går fra rotchakra til kronechakra. Når den er helt åpen, hindrer dette blokkeringer fra å bygge seg opp.  Hvis blokkeringene begynner å tette igjen kundalinikanalen, dannes det et "trykk"og forspilt energi blir sluppet ut gjennom kronchakra. Dette er energi som ikke blir utnyttet, og det fører ikke til noe positivt. Hvis man har problemer med sin kundalini oppvåking, kan denne innvielsen være det du trenger.


Kundalini Ki 1

Under den første innvielsen blir de helbredende kanalene åpnet, for å muliggjøre kanalisering av Reiki energien. Samtidig, blir kroppen forberedt på den Kundalini oppvåkningen som vil skje i Kundalini Ki 2. Krone, hjerte og hånd chakraene blir alle åpnet, og deretter styrket. Du blir forberedt til å gi kundalini healing til andre mennesker. I tillegg vil du lære å utføre en komplett healing behandling, og å helbrede mennesker og dyr på avstand. Fjernhealing.

Du vil kunne gi Kundalini Reiki til deg selv, og andre på avstand, til følelser (sinne, frykt tristhet, depresjon, angst, sjalusi, osv).

Du vil kunne rense ting, hus, rom, steder, etc. Det er balsam for ditt indre å kunne gi Kundalini Reiki til din sjel, og ditt høyere selv.

 Kundalini Ki 1 inneholder 2 innvielser, som vi tar med 3 dagers mellomrom.

Kundalini Ki 2. Master 3 til 9.

1 innvielse.

På dette nivået starter kundalinikraften å jobbe. Kanalene blir styrket og hovedenergikanalenblir trygt åpnet. Som et resultat, kan endelig "Kundalini Ilden" nå reise via Rot chakra til Solar Plexus chakra, og forberede veien til en full Kundalini oppvåkning i neste nivå. Du vil lære meditasjoner som vil øke strømningene av flammen i "Kundalini Fire '. Dette er til stor nytte for alle chakraene og energisystemene, som får lyse opp, slik at rensing får skje.
Kundalini Ki 3

Halschakra, solar plexus, Sakral og Rot chakra er åpnet og styrkes ytterligere. 'Kundalini Ilden' er også styrket og flyter opp og ut av Kron chakra. En full stigning av Kundalini foregår på dette plan. Du vil lære å innvie andre, samt gjenstander som blant annet krystaller, slik at de kan brukes som Reiki kanaler. I kundalini 3 får du i tillegg noen andre innvielser.

 

Disse er som følger:

 Å balansere Alt

Diamond Reiki: Energien fra diamanten vekker og healer fra fortiden og samtidig i nuet. Energien har en diamants kvalitet.      

Krystallinsk Reiki bidrar til å frigjøre smerte eller traumer er lagret som små krystalliseringer som er funnet i kroppssykdom og strekket i kroppen.

DNA Reiki: Man bruker DNA for å helbrede gener og sykdommer med genetiske årsaker, for eksempel allergi eller alvorlige sykdommer.     

Født med Trauma Reiki: Denne frekvensen brukes til å helbrede fødsel traumer, for å fri deg fra den frykten du har fra fødselen av.     

Lokaliserende Reiki: Energien bidrar til å helbrede karmiske bånd for eksempel steder som tar energien vår, eller folk som tømmer energien din når du tenker på dem   

Past Life Reiki (Heale på tidligere liv) Med denne energifrekvensen helbreder man blokkeringer fra tidligere liv, som sitter i cellene våre

Pris: 500 NOK 
 

English: Course from Kundalini KI 1 to Kundalini Master. Certificate will be given.

 

Kundalini Ki was discovered by Ole Gabrielsen, a well-known Master of Meditation. Kundalini is a Sanskrit word for the powerful creative force, which lies dormant at the base of the spine. Contrary to the Usui system, where the Universal Life Force Energy enters the body through the crown chakra, in this system the Earth energy (also known as the Kundalini Fire) enters the body through the root chakra. Upon entering the body, the energy runs along the main energy channel, before exiting through the Crown chakra. With an open Kundalini, a complete cleansing of the chakras, energy channels, and body parts will be obtained over a period of time.
After having the Kundalini awakened, the Reiki channeling capabilities will be greatly improved. Furthermore, this combination of Kundalini Ki and Reiki energy works in synergy to promote spiritual healing and spiritual evolution towards enlightenment.

Kundalini Ki is a very safe and gentle way to awaken Kundalini energy. As the main energy channel running from the Base chakra to the Crown chakra is opened completely, this prevents any build-up of pressure since the Kundalini energy is simply released through the Crown chakra. A person who currently has, or has had problems in the past with wrong Kundalini awakening, or other problems with the Kundalini energy, can often be helped with Kundalini Ki.
Kundalini Ki 1

During the first attunement the healing channels are opened to enable the channeling of the Reiki energy. At the same time, the body is prepared for the Kundalini awakening in Kundalini Ki 2. The Crown, Heart and Hand chakras are all opened and then strengthened, thereby allowing healing of the attuned and of the clients. You will learn how to perform a complete healing treatment and to heal from a distance.
Kundalini Ki 2

At this level, a Kundalini awakening takes place. The channels are strengthened and the main energy channel is opened safely. As a result, the Kundalini Fire can now travel via the Base chakra to the Solar Plexus chakra, preparing the way for a full Kundalini awakening in the next level. You will learn a meditation, which will increase the power of the flame in the Kundalini Fire. This is of great benefit, as all the chakras/energy systems light up and cleansing occurs.
Kundalini Ki 3

The Throat, Solar Plexus, Sacral and Base chakras are opened and strengthened further. The Kundalini Fire is also strengthened and flows up and out of the Crown chakra, and a full rising of the Kundalini takes place. You will learn how to attune others, as well as objects such as crystals, so that they can be used as Reiki channels. You will also be instructed on using the following extra, included attunements:

    Balance All
    Diamond Reiki
    Crystalline Reiki
    DNA Reiki
    Birth Trauma Reiki
    Location Reiki
    Past Life Reiki

 

Price: 58 EURO or 72 USD 

 

 

коментарі
Відгуків поки що немає - будь першим!
залиште выдгук
Sett i karneol og aprikosagat
kr 499,00 kr 799,00
Sett i karneol og aprikosagat
Vakkert håndlaget sett med anheng, armbånd og ring i karneol og aprikosagat. Håndlaget av Cathrine-Devida, krystallhealer og klarsynt. Jeg lager smykker med englenes veiledning. I kirurgisk stål slik at man unngår allergi. Karneol er en agat og en kraftig stein for sacralchakra/navlechakra. Stenen øker...
Подробиці
Пропозиція
Сторінки
Товар додано до кошика
x

-------- або --------

http://www.stensmykker.com/index.aspx?pageid=63958&clear=1/sitemap.aspx?shopkeeper=6856