0
kr 700,00 inkl. mva
Crystal Deva Reiki Krystall energi
Artikkel nr.: kurs
Produktets tilstand: ny

Du får tilsendt manual på epost.  Disse må du lese og lære deg. Du vil motta innvielser fra Cathrine og Dag. Cathrine-Devida og Dag-Halvard Kristiansen er begge Reiki Grand Master og Reiki Master Lærere. Vi holder kurs i USUI, Tibetansk og Karuna Reiki ved jevne mellomrom. Vi er begge Krystall Deva Reiki Master, med rett til å gi deg denne innvielsen. Du får sertifikat i ditt navn, med rett til å gi dette videre til andre. Vi vil sende deg en epost etter at du har bestilt kurset, og gi deg videre instrukser der. Du får sertifikat og rett til å gi dette videre til andre.

Devaene
er krystall åndene som kan bli tilkalt for å hjelpe til med healing. Denne innvielsen hjelper deg å koble til disse energiene.


Crystal Deva innvielsene er et sett med innvielser som forsterker din kraft til å jobbe
med krystaller og krystallenergier (Shakti). Du lærer også andre teknikker der du legger hendene på deg selv og andre, for å gi healing, etter denne metoden.

Crystal Deva Reiki systemgir deg 2 to forskjellige metoder for å jobbe med energiarbeid.

Mestepaten av metodene konsentrerer seg om å arbeide med krystaller, og andre er for å jobbe
med krystallenergi. Noen bruker de ulike healing shakti for healing og
annet energiarbeid. Man må ikke bruke denne teknikken kun i krystall arbeid. Shakti kan brukes

Dette er et energisystem der du kan kjøre og bruke krystall energi
for healing, og personlig utvikling, og også et system for å styrke arbeidet og kraften med krystaller.

Når du har blitt innviet vil du vil alltid ha muligheten til å bruke disse energiene og
metodene. Noen av innvielsene som er tilgjengelige i denne workshopen, har tidligere vært
tilgjengelig i andre systemer, som er svært kostbart å motta. Disse innvielsene kan kun mottas av fra en sertifisert instruktør.

De fleste av disse innvielsene kan også brukes med andre energier/healingmetoder som du har, eller får senere.

De spesifikke funksjonene som inngår i disse innvielsene er:

1. Amplifikasjon

2. Rense Shakti

3. Nyttefunksjoner: Remote, Fokus, Blanket (Utvid) og Gruppe healing

4. Energisk krystall reparasjon

5. Å Tilpasse energier

6. Programmering av krystall shakti

7. Åndelig tilkobling og høy selv shakti

8. Krystall Elixir Shakti

9. Kvarts/Bergkrystall visdoms innvielse

10. Krystal Deva tilkobling

11. Kvarts krystall Healing Shakti

12. Krystal meditasjon shakti

13 Jordings Shakti

14 Automatisk tune-up (chakraene, meridianer og energi kroppen)

15 Crystal Healing Shakti

16. Rock krystall Shakti

17. Modusinnstilling

18. makroer eller sett

19, Gaia/Jord velsignelser/Innvielse

Crystal Devas er bevisstheten til krystaller, åndene, sinnet og sjelen til våre vakre krystaller og
steiner. De er individuelle åndelige vesener, det mentale og emosjonelle aspektet ved hver krystall eller stein, og det kollektive sinnet til hver type stein. Krystal Deva er lyset,
essensen og den enhetlige bevisstheten til alle krystaller og steiner, og alt som vedrører eller
relaterer seg til steiner. Krystal Deva er / er en manifestasjon av den udifferensierte kreative
kilde lov, rytme og kraften av universet. Det er en klar krystallenergi som manifesterer seg på en måte, som gjør oss i stand til å bedre kommunikasjonen med krystaller. Energien hjelper deg i å forstå, eller i det minste tenke over hva det er de er, og hvordan de skal jobbe med dem, og den fysiske formen til bergarter, krystaller og mineraler. Dette systemet kommer fra Krystal Deva.

The Crystal Deva Empowerments are a set of attunements for functions that enhance

work with crystals and crystal energies (shakti) and other functions for hands on and

remote energy work for self and others.

The Crystal Deva Empowerments system is in a way, two different sets of energy work.

Quite a few of the functions are for working with the crystals and others are for working

with crystal energy . There are people who use the various healing shakti for healing and

other work who do not have actual crystals at all and who really don't feel called to get

any. (The shakti can be used hands on, beamed, hands off and remotely.)

This is an all purpose energy work system in which you can run and use crystal energy

for healing and personal development and also a system for enhancing your work with

crystals.

People who feel or sense energy from crystals in some way will probably derive the most

benefit from these attunements. ( It is not absolutely essential that one feel crystal energy

of course. but it does help.)

Once you have been attuned you will always have the ability to use these energies and

functions. Some of the features available in this workshop have previously been

available only from systems that are very expensive to receive. These Empowerments

can be received by remote attunement from a certified instructor. Most of these functions

can also be used with other energies you have or get later.

The specific functions included in these attunements are:

1. Amplification

2. Clearing Shakti

3. Utility Functions: Remote, Focus, Blanket (Expand) and Group

4. Energetic crystal repair

5. Personalize

6. Programming crystal shakti

7. Spiritual connection and High Self shakti

8. Gem Elixir Shakti

9. Rock Wisdom attunement

10. Crystal Deva connection

11. Quartz Crystal Healing Shakti

12. Crystal meditation shakti

13 Grounding Shakti

14 Automatic tune-up (chakras, meridians and energy body)

15 Crystal Healing Shakti

16. Rock Shakti

17. Mode Setting

18. Macros or Sets

19, Earth Blessings attunement

Crystal Devas are the consciousness of the crystals, the spirits , the minds and souls of the

stones .They are individual spiritual, mental, and emotional aspects of each crystal or

stone and the collective mind of each kind of stone. Crystal Deva are the over lighting

essence and unified consciousness of all crystals and stones and all that pertains or

relates to stones . Crystal Deva are/is a manifestation of the undifferentiated creative

source law, rhythm, power, of the universe . They are aware, conscious, energy of the

crystals manifesting in a way that enables us to better communicate or understand or at

least conceive of what it is they are and how to work with them and the physical form of

the rocks crystals and minerals. This energy work system comes from the Crystal Deva.

kommentarer
Ingen Omtale på dette produktet enda - Vær den første!
Skriv omtale
Sett i catseye, rosa agat og rosenkvarts.
kr 499,00 kr 799,00
Sett i catseye, rosa agat og rosenkvarts.
Denne hjerteformede ringen og armbåndet er nydelige sammen. Se bildene. Da jeg så smykkene ligge ved siden av hverandre, så visste jeg at de måtte selges sammen. Du kan kjøpe dem over for seg til prisen 799 kr. Armbåndet i roseagat og katteøyne av krysoberyll, er laget i kirurgisk stål og ekte sølv....
Detaljer
Tilbud
Pages
Product Added to your Cart
x

-------- eller --------

http://www.stensmykker.com/index.aspx?pageid=63958&clear=1/sitemap.aspx?shopkeeper=6856